To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân viên điều hành hạ tầng

Công ty Cổ phần Công trình Viettel
Updated: 16/10/2020

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Job requirement

1. Kiểm soát, cảnh báo tiến độ thực hiện ngày/tuần/tháng của các Chi nhánh Kỹ thuật (CNKT) tỉnh/TP được giao quản lý.

 • Điều hành các CNKT tỉnh/TP thực hiện các chỉ tiêu sản lượng, hồ sơ hoàn công (HSHC) theo ngày.
 • Kiểm soát tiến độ, chất lượng thực hiện của các CNKT tỉnh/TP trên PMXL.

2. Kiểm soát công tác lập KH tháng, kế hoạch dòng tiền của các CNKT tỉnh/TP được giao quản lý theo chỉ tiêu Tổng Công ty giao.

 • Rà soát các đầu việc tồn sản lượng, HSHC của các CNKT được giao phụ trách => Đề xuất giao chỉ tiêu hàng tháng cho các CNKT tỉnh/TP.
 • Kiểm tra, kiểm soát việc lập kế hoạch tháng, kế hoạch dòng tiền và phê duyệt kế hoạch cho các CNKT tỉnh/TP được giao phụ trách.

3. Phối hợp các đơn vị trong Tổng Công ty, Chủ đầu tư đảm bảo vật tư, các khó khăn vướng mắc cho CNKT tỉnh/TP thực hiện kế hoạch tháng.

4. Phối hợp xây dựng các quy trình, quy định, KPI ngành hạ tầng.

5. Hướng dẫn, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện, chất lượng thi công của các CNKT tỉnh/TP được giao quản lý .

6. Tham mưu cho lãnh đạo phòng, lãnh đạo TT các giải pháp, thay đổi cơ chế chính sách hỗ trợ các CNKT tỉnh/TP hoàn thành kế hoạch

Job requirement

1. Trình độ Học vấn/Chuyên môn có liên quan

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành ĐTVT, Xây dựng

2. Kinh nghiệm liên quan

 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trở lên làm viêc ở vị trí tương đương
 •   Ưu tiên: Có nhiều mối quan hệ với các Công ty cùng lĩnh vực

More Information

 • Job type: Permanent

Company Overview

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

http://congtrinhviettel.com.vn/ Number of employees: 10.000

Tổng Công ty CP Công trình Viettel là đơn vị xây lắp viễn thông hàng đầu cả nước trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Tổng Công ty đã xây dựng được hệ... View more

Nhân viên điều hành hạ tầng

Công ty Cổ phần Công trình Viettel