To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân viên dịch vụ khách hàng (SSE Sale Desk - Online Channel) - CN.HCM

Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT
Updated: 22/07/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Allowances, Annual Leave

Job requirement

- Onboarding – Hỗ trợ khách hàng thiết lập hồ sơ khách hàng, hoàn thiện các bước theo yêu cầu OB của VNDIRECT và giúp khách hàng tìm hiểu và lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu và điều kiện đầu tư của họ.

- Sales qualification (Validation): Nhận diện nhu cầu và điều kiện khách hàng để đảm bảo việc bán gói sản phẩm dịch vụ phù hợp với điều kiện của khách hàng và điều kiện rủi ro của sản phẩm. Giúp khách hàng làm rõ rủi ro cũng như điều kiện của SPDV để việc bán hàng là phù hợp và đúng chuẩn mực kinh doanh của VNDIRECT.

- D-Linkin/Routing: Kết nối khách hàng với nền tảng dịch vụ và đội ngũ chuyên gia cung cấp sản phẩm dịch vụ của VNDIRECT. Hỗ trợ khách hàng đăng ký dịch vụ và lựa chọn chuyên gia đồng hành quản lý tài khoản đủ điều kiện phù hợp.

- Customer Relation: giám sát chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của khách hàng, lắng nghe góp ý và chịu trách nhiệm về việc hoàn thiện trải nghiệm của khách hàng theo trục kinh doanh số tại VNDIRECT

- Sale & upsale: Bán hàng tư vấn SPDV trong danh mục cho phép và theo các chương trình thúc đẩy bán của công ty.

Company Overview

Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

https://vndirectcareers.com Number of employees: 100-499

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT được thành lập từ năm 2006, với cổ đông sáng lập là Tập đoàn đầu tư tài chính IPA. Công ty hoạt động theo giấy phép số... View more

Nhân viên dịch vụ khách hàng (SSE Sale Desk - Online Channel) - CN.HCM

Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT