English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Đào Tạo (Làm Việc Tại Lâm Đồng)

Mô tả công việc

1. Hỗ trợ soạn thảo, cập nhật, sửa đổi, hiệu chỉnh các tài liệu đào tạo;

2. Phối hợp với các phòng ban xây dựng lịch đào tạo nội bộ;

3. Thực hiện đánh giá trước và sau đào tạo;

4. Trực tiếp đào tạo, hoặc hỗ trợ các phòng ban trong công tác đào tạo cho công nhân viên và công nhật thời vụ;

5. Cập nhật và báo cáo kịp thời thông tin và kết quả đào tạo theo yêu cầu;

6. Chuẩn bị phòng, tài liệu, và các trang thiết bị cần thiết cho buổi đào tạo; hỗ trợ giảng viên trong buổi đào tạo.

Thời gian làm việc: Giờ hành chính (từ 7:00 đến 16:00).

Địa điểm làm việc: Huyện Đơn Dương và Lâm Hà

Yêu cầu công việc

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Sư phạm;

2. Có kinh nghiệm đào tạo nội bộ tại doanh nghiệp và kinh nghiệm quản lý;

3. Có khả năng đào tạo một số kỹ năng mềm;

4. Có khả năng nói, viết và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và tiếng Việt;

5. Sử dụng vi tính thành thạo (Powerpoint, Word, Excel);

6. Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép