To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân viên Cơ khí

Công Ty CP Acecook Việt Nam
Updated: 16/10/2020

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Uniform, Business Expense, Annual Leave

Job requirement

Thực hiện sửa chữa bảo trì thiết bị

  • Thực hiện bảo trì thiết bị cơ khí theo kế hoạch được phân công đảm bảo chất lượng sau bảo trì và đúng tiến độ đề ra.
  • Thực hiện sửa chữa các hư hỏng phát sinh về cơ khí trong quá trình sản xuất.
  • Tham gia sửa chữa bảo trì thiết bị

Thực hiện kiểm tra duy trì hoạt động thiết bị

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Company Overview

Công Ty CP Acecook Việt Nam

https://acecookcareer.com Number of employees: 5,000-9,999

Acecook Việt Nam là công ty có vốn đầu tư Nhật Bản, sản xuất và kinh doanh thực phẩm ăn liền hàng đầu Việt Nam với các thương hiệu nổi tiếng: Hảo Hảo, Thế... View more

Nhân viên Cơ khí

Công Ty CP Acecook Việt Nam