To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân viên Cơ Điện

Công Ty CP Acecook Việt Nam
Updated: 16/10/2020

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Uniform, Business Expense, Annual Leave

Job requirement

Tham gia sửa chữa bảo trì thiết bị

  • Trực tiếp bảo trì thiết bị điện theo kế hoạch được phân công đảm bảo chất lượng sau bảo trì và đúng tiến độ đề ra.
  • Sửa chữa các hư hỏng phát sinh về điện trong quá trình sản xuất.
  • Hỗ trợ công nhân điện đi ca, cơ khí và các bộ phận liên quan giải quyết các sự cố thiết bị và nhiệt độ môi trường.
  • Kiểm tra vệ sinh, bảo trì hệ thông gió và máy lạnh theo kế hoạch
  • Thực hiện sửa chữa bảo trì thiết bị điện các kho, văn phòng theo sự phân công của cấp trên.

Kiểm tra duy trì hoạt động thiết bị

Ghi nhận đầy đủ công việc sửa chữa bảo trì vào hồ sơ ISO.

Company Overview

Công Ty CP Acecook Việt Nam

https://acecookcareer.com Number of employees: 5,000-9,999

Acecook Việt Nam là công ty có vốn đầu tư Nhật Bản, sản xuất và kinh doanh thực phẩm ăn liền hàng đầu Việt Nam với các thương hiệu nổi tiếng: Hảo Hảo, Thế... View more

Nhân viên Cơ Điện

Công Ty CP Acecook Việt Nam