To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân Viên/Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hải Phòng - TA098

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Updated: 23/07/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Annual Leave

Job requirement

1. Tiếp xúc, bán sản phẩm và chăm sóc khách hàng doanh nghiệp (tỉ trọng 50% trên tổng quỹ thời gian)

  • Tìm kiếm, tiếp xúc, bán các sản phẩm dịch vụ, phát triển khách hàng tiềm năng và khách hàng mới
  • Quản lý, chăm sóc, xử lý phản ánh và giữ mối liên hệ thường xuyên với khách hàng

2. Đề xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ

  • Phân tích đánh giá năng lực khách hàng (đi thực tế, kiểm chứng thông tin)
  • Đề xuất cấp sản phẩm dịch vụ và bảo vệ đề xuất với cấp phê duyệt

3. Quản lý Danh mục khách hàng được giao phụ trách

  • Theo dõi hoạt động kinh doanh
  • Nhận biết rủi ro
  • Giám sát thực thi các cam kết của khách hàng
  • Thực hiện theo dõi tình trạng khách hàng và đôn đốc Khách hàng trả nợ theo lịch trả nợ, thực hiện công tác thu hồi nợ.

4. Các biện pháp, công việc khác để tăng chất lượng, hiệu quả kinh doanh, hoạt động của đơn vị và doanh thu hoạt động (“TOI”) từ nhóm khách hàng được giao

5. Phối hợp với các bộ phận chức năng của Ngân hàng xử lý TSĐB (nếu phát sinh)

6. Thực hiện phối hợp và kèm cặp các Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh, đảm bảo công việc phục vụ khách hàng không bị gián đoạn

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

https://tuyendung.vpbank.com.vn Number of employees: Trên 10.000

Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 điểm giao dịch trên toàn... View more

Nhân Viên/Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hải Phòng - TA098

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK