English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên / Chuyên Viên Nhập Khẩu - Trung Tâm Thanh Toán Quốc Tế (Hội sở HCM)

Mô tả công việc

 • Tiếp nhận, xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động chi tiết của bản thân gắn liền với kế hoạch và mục tiêu chung của Phòng
 • Hướng dẫn nghiệp vụ thanh toán nhập khẩu cho các Đơn vị kinh doanh theo quy trình của ABBANK, theo tập quán quốc tế và pháp luật Việt Nam;
 • Tiếp nhận và tư vấn hồ sơ thanh toán nhập khẩu từ các Đơn vị kinh doanh và từ khách hàng;
 • Thực hiện các giao dịch thanh toán nhập khẩu, xử lý các vấn đề phát sinh đảm bảo tuân thủ theo đúng quy trình nghiệp vụ Thanh toán quốc tế và nội quy, quy chế của Trung tâm Thanh toán quốc tế cũng như của ABBANK;
 • Phối hợp với các Phòng/ Ban liên quan để đề xuất và test các ứng dụng, sản phẩm mới;
 • Cập nhật, tra cứu các thông tin tài liệu về Thanh toán quốc tế quản lý ngoại hối, và các quy trình quy định của tại ABBANK để nâng cao nghiệp vụ và hiệu quả công việc

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy các chuyên ngành có liên quan
 • Tiếng Anh lưu loát (Nghe, Nói, Đọc, Viết)
 • Nắm các quy định, chính sách, quy chế liên quan đến Ngân hàng; hoạt động thanh toán nhập khẩu của Ngân hàng;
 • Có chuyên môn về cơ cấu, tính năng, lịch sử của sản phẩm thanh toán nhập khẩu, phí dịch vụ liên quan, cách thức vận hành triển khai sản phẩm;
 • Có khả năng kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ;
 • Nắm vững về chính sách và quy trình quản lý rủi ro  trong công tác hoạt động nghiệp vụ;

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương