To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân Viên/Chuyên Viên Bán Hàng Trực Tiếp Vi Mô - Hà Nội, Hồ Chí Minh - TA098

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Updated: 28/07/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Business Expense, Annual Leave

Job requirement

 • Chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì một danh mục cho vay có chất lượng cao và đa dạng, phù hợp với các khách hàng Micro SME, phù hợp với KPI của bản thân và đơn vị
 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ lâu dài và chuyên nghiệp với khách hàng
 • Xác định và lựa chọn khách hàng tiềm năng phù hợp với tiêu chí khách hàng Micro SME, phù hợp với chiến lược và cách tiếp cận của ngân hàng
 • Tham gia tích cực vào các sự kiện và hoạt động quảng bá sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng, cũng như liên tục quan sát, khảo sát thị trường và đối thủ cạnh tranh
 • Tìm được khách hàng vay tiềm năng, xác định nhu cầu của khách hàng, từ đó chuẩn bị các sản phẩm cho vay và  các sản phẩm khác phù hợp với từng nhu cầu
 • Đánh giá đúng độ tín nhiệm của khách hàng tiềm năng bằng việc chấp hành chính sách, chế độ và quy trình của ngân hàng
 • Thu thập tất cả chứng từ, thông tin cần thiết của khách hàng để đánh giá mô hình kinh doanh, từ đó thực hiện các phân tích định tính và định lượng cần thiết
 • Thực hiện công tác chuẩn bị và tham gia họp Hội đồng tín dụng (ở cấp chi nhánh hoặc Hội sở) để ra quyết định phê duyệt cấp tín dụng thuộc danh mục của bản thân
 • Thông báo cho khách hàng về quyết định của Hội đồng tín dụng, bao gồm các điều khoản và điều kiện của hợp đồng vay
 • Theo dõi sự phát triển của danh mục của bản thân, thường xuyên thảo luận với khách hàng để củng cố mối quan hệ với ngân hàng
 • Xử lý các yêu cầu hoặc khiếu nại của khách hàng và trình lên cấp trên để nhận chỉ đạo nếu cần thiết
 • Chịu trách nhiệm quản lý và đàm phán với khách hàng theo đúng các tiêu chuẩn và quy trình của ngân hàng, theo dõi tình hình trả nợ, tuân thủ các quyết định của cấp quản lý tại Chi nhánh hoặc Hội đồng xử lý nợ xấu, hỗ trợ công tác thu hồi nợ
 • Đảm bảo rằng tất cả các thông tin và chứng từ được lưu trữ đầy đủ trong hồ sơ của khách hàng hoặc trong hệ thống, phù hợp với quy định của ngân hàng
 • Giám sát và đảm bảo các điều kiện của Hội đồng tín dụng phê duyệt cấp tín dụng cho từng khách hàng được thực hiện đầy đủ
 • Đảm bảo thông tin của khách hàng cung cấp cho ngân hàng đáng tin cậy và được bảo mật
 • Cung cấp thêm thông tin và tài liệu từ khách hàng theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán, kiểm soát, điều tra gian lận,...
 • Thông báo cho cấp quản lý trực tiếp nếu vắng mặt dài ngày và đảm bảo bàn giao đầy đủ cho người khác dưới sự đồng thuận của trưởng nhóm và/hoặc Giám đốc Trung tâm/Giám đốc Hub

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

https://tuyendung.vpbank.com.vn Number of employees: Trên 10.000

Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 điểm giao dịch trên toàn... View more

Nhân Viên/Chuyên Viên Bán Hàng Trực Tiếp Vi Mô - Hà Nội, Hồ Chí Minh - TA098

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK