English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

NHÂN VIÊN CHUẨN CHI & AN TOÀN THẺ 24/7

Mô tả công việc

-Thực hiện trực giám sát giao dịch thẻ trên chương trình giám sát giao dịch đáng ngờ theo ca trực đã được phân công (bao gồm cả ca đêm, các ngày nghỉ, lễ nếu có).

-Trực tiếp giám sát hệ thống, phân tích và xử lý các giao dịch được cảnh báo trên hệ thống quản lý rủi ro 24/7 theo đúng quy trình được ban hành.

-Ghi nhận kết quả xử lý công việc và báo cáo, bàn giao ca theo đúng quy trình được ban hành

-Phân tích và đề xuất thay đổi các tiêu chí giám sát giao dịch.

-Xử lý chuẩn chi giao dịch thẻ 24/7 đối với các trường hợp khẩn cấp theo đúng quy định của các tổ chức thẻ.

Các công việc khác do Trưởng bộ phận, Trưởng phòng, Ban Giám đốc Trung tâm giao.

Yêu cầu công việc

  • Thành thạo vi tính văn phòng
  • Tiếng anh giao tiếp
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về nghiệp vụ chuẩn chi thẻ
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Chấp nhận làm đêm khi được phân công
  • Chấp nhận công việc vào cả ngày nghỉ, ngày lễ khi được phân công

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review