To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân viên chính sách tiền lương (C&B)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thăng Long
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

Mục tiêu công việc:
Cập nhật chương trình lương bổng bằng cách duy trì và phân tích dữ liệu lương và công việc
Nhiệm vụ:
* Duy trì chương trình trả lương công bằng thông qua việc tập hợp và nghiên cứu báo cáo tiền lương, đánh giá công việc và chế độ nâng lương hàng năm; thông báo cho ban giám đốc những khác biệt so với chính sách.
* Xác định chi phí lương bổng bằng cách tóm tắt bảng thống kế trả lương và chương trình khuyến khích; tính toán những thay đổi dự kiến; lưu ý những khác biệt so với chính sách.
* Đảm bảo việc dễ dàng truy cập thông tin lương bổng bằng cách sắp xếp và lưu hồ sơ các tài liệu trả lương và phúc lợi.
* Duy trì tài liệu trả lương bằng cách tiến hành và lập hồ sơ phân tích yêu cầu và tiêu chuẩn công việc; sọan thảo, điều chỉnh và xem xét mô tả việc làm; theo dõi và kiểm tra những thay đổi trong việc làm; cập nhật các hồ sơ việc làm.
* Bảo mật thông tin lương bổng của nhân viên.
* Cập nhật kiến thức chuyên môn bằng cách tham dự các đợt tập huấn.
* Hoàn thành nhiệm vụ đặt ra cho phòng nhân sự và cho công ty bằng cách đạt đựơc những kết quả liên quan theo yêu cầu.

Job requirement

Kỹ năng báo cáo, Phân tích thông itn, Giao tiếp bằng văn bản, Duy trì hồ sơ nhân viên, Cấu trúc lương, Phân loại nhân viên, Luật lao động, Bảo mật, Lương nhân viên, Khách quan, Quản trị phúc lợi

More Information

  • Qualification: Bachelor
  • Age: 24 - 35
  • Job type: Permanent, job_searchjob_labelinternship

Company Overview

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thăng Long

http://thanglongtci.vn/ Number of employees: 500-999

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thăng Long http://thanglongtci.vn/ Qui mô công ty: 500-999 Với trên 20 năm hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng, Công ty Cổ... View more

Nhân viên chính sách tiền lương (C&B)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thăng Long