English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên checker Mai Linh Thái Nguyên

Mô tả công việc

- Kiểm tra số liệu, ghi nhận doanh thu thông qua đồng hồ tính tiền Taxi khi kết thúc ca kinh doanh;- Kết hợp cùng thu ngân giám sát theo dõi việc lái xe Taxi nộp doanh thu;- Nhập liệu, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Yêu cầu công việc

- Nam, độ tuổi trung bình từ 20 đến 35 tuổi;- Tối thiểu tốt nghiệp 12/12;- Tin học văn phòng;- Trung thực, có đạo đức, nhiệt tình trong công việc;- Ưu tiên ứng viên là con em của CBNV đang công tác tại Mai Linh;- Thực hiện việc bảo lãnh và ký quỹ theo qui định Công ty.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép