English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (Call Center Ugent)

Mô tả công việc

1.Nhận cuộc gọi , hướng dẫn trả lời thông tin liên quan đến SP, Chính sách dịch vụ, và các thông tin khác…2.Gọi khảo sát theo các chiến dịch, khai thác ý kiến khách hàng3.Nhận thông tin, khai thác thông tin trên hệ thống làm việc4.Nhận các khiếu nại, phản ánh , hỗ trợ phản hồi giải quyết các khiếu nại của khách hàng.5. Làm việc theo ca trực được phân công.

Yêu cầu công việc

- Sinh viên mới ra trường hoặc đã từng làm qua công việc trực tổng đài.- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại CallCenter các công ty, ưu tiên Callcenter tại công ty  chuyển phát nhanh, tài chính, ngân hàng.- Theo yêu cầu thời gian làm việc, trực ca luân phiên 24/7

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương