To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân viên C&B

Công Ty TNHH 3Q Hospitality Supply
Updated: 23/02/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

2.1. Thực hiện các thủ tục nhân sự:

2.1.1 Thực hiện các đầu việc cho một nhân sự mới gia nhấp Công ty ( thư mời nhận việc/ đề suất các thiết bị văn phòng/ báo cho bên hành chánh chuẩn bị sim điện thoại (nếu có)/ chuẩn bị email…)

2.2.1. Thực hiện đúng theo các thủ tục về nhân sự của công ty như: nghỉ việc, nghỉ việc riêng, lương và các chế độ, điều động, bổ nhiệm…

2.2.2. Lưu giữ các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc thực hiện các thủ tục, chính sách nhân sự.

2.2.3. Gửi thông báo chào đón nhân sự mới vào nhận việc và nhân sự nghỉ làm tại công ty.

2.2.4. Thực hiện đúng các qui trình liên quan đến hồ sơ nhân sự của phòng HCNS.

2.2. Theo dõi và trực tiếp tính toán lương, thưởng nhân viên hàng tháng:

2.2.1. Kiểm tra đối chiếu việc chấm công trực tiếp của các phòng ban gửi về cùng máy chấm công mỗi tháng.

2.2.2. Thực hiện nhập số công và làm lương công, lương cơ bản, thưởng, cấn trừ, tạm ứng… vào máy và in bảng lương in cho cấp quản lý duyệt trước khi trình GĐ ký duyệt.

2.2.3. Đảm nhận nhiệm vụ chuyển lương vào các kỳ lương cho nhân viên.

2.2.4. Làm đề suất các khoản chi phí tăng quà cho CB-CNV như: Lễ/ Tết/ Thưởng

2.3. Giải quyết các trường hợp khiếu nại kỷ luật của nhân sự:

2.3.1. Nhận các thông tin về việc kỷ luật từ BGĐ để thực hiện thành biên bản và ra quyết định ban hành

2.3.2. Nhận giấy khiếu nại từ công nhân viên, kiểm tra thực tế với từng trường hợp trước khi giải quyết.

2.3.3. Đảm nhận việc thư ký hành ký khi họp giải quyết các khiếu nạn, kỹ luật có liên quan đến người lao động và thực hiện theo đúng theo qui trình, qui định chung.

2.3.4. Hỗ trợ các công nhân viên thực hiện các việc liên quan đến hồ sơ giấy tờ theo đúng biểu mẫu chung.

2.4. Quản lý hồ sơ nhân sự:

2.4.1. Lưu giữ các hồ sơ của ứng viên, nhân viên, nhân viên nghỉ việc theo qui định về sắp xếp hồ sơ.

2.4.2. Cập nhật các danh sách công nhân viên toàn công ty theo định kỳ tháng/ quí/ năm để báo cáo.

2.4.3. Đảm bảo hồ sơ nhân viên đầy đủ theo qui định của của pháp luật và qui định của công ty

2.4.4. Cập nhật các loại tài liệu, hồ sơ liên quan đến quá trình thực hiện công việc của nhân viên như: hồ sơ đào tạo, đánh giá, công cụ-dụng cụ bảo hộ… phục vụ cho công việc

2.4.5. Cập nhật data danh sách nhân sự của toàn công ty cập nhật và gửi cho xác bộ phận vào mỗi cuối tháng.

2.5. Thực hiện các thủ tục liên quan đến cơ quan nhà nước về lao động hành chính:

2.5.1. Thủ tục đăng ký lao động mới vào công tác tại công ty.

2.5.2. Thủ tục liên quan đến BHXH, Y tế, BHTN, các loại bảo hiểm sức khỏe khác nếu có

2.5.3. Phụ trách chuẩn bị công tác tiếp đoàn kiểm tra thuộc sở lao động, bảo hiểm xã hội

2.6. Lập báo cáo theo tháng/ quí/ năm:

2.6.1. Thực hiện đúng các qui trình báo cáo theo đầu mục công việc theo tuần/ tháng/ quí/ năm

Job requirement

Yêu Cầu:

Giao tiếp bằng Tiếng Anh 

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: 24 - 35
 • job_jobs_detail_job_gender: Female
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH 3Q Hospitality Supply

Number of employees: 25-99

Thông tin về CÔNG TY TNHH 3Q HOSPITALITY SUPPLY được thu thập hoàn toàn tự động. Để có thông tin chính xác, cập nhật mới nhất xin vui lòng liên thệ trực tiếp... View more

Nhân viên C&B

Công Ty TNHH 3Q Hospitality Supply