English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên bảo trì tổ gia công và hàn dán

Mô tả công việc

1. Mô tả công việc cho vị trí Nhân viên tổ gia công lắp ráp (số lượng tuyển: 01 người)

 • Là người chịu trách nhiệm trước Phó phòng Kỹ thuật và Tổ trưởng gia công và lắp ráp trong việc gia công chi tiết máy, đại tu và bảo quản máy móc thiết bị được giao
 • Thực hiện khảo sát, thiết kế, gia công và lắp ráp các MMTB đơn giản, chi tiết máy, các thiết bị dụng cụ phục vụ sản xuất và các công tác hỗ trợ.
 • Sửa chữa chi tiết máy, khuôn mẫu.
 • Thực hiện công việc do cấp trên giao phó, đảm bảo 6S trong khu vực tổ phụ trách.
 • Hỗ trợ xử lý các hỏng hóc nặng về hộp số, nòng vít, xích kéo, khuôn mẫu, chi tiết
 • Thực hiện sửa chữa, lắp đặt theo yêu cầu liên quan tới chuyên môn.
 • Thực hiện khắc phục những hư hỏng nhỏ của xe nâng theo phiếu yêu cầu sửa chữa từ bộ phận kho nguyên liệu NMSX và bộ phận kho thành phẩm.
 • Ngoài trách nhiệm được quy định trong tài liệu này trách nhiệm của nhân viên tổ gia công và lắp ráp còn được quy định cụ thể trong các quy trình, hướng dẫn, kế hoạch chất lượng khác theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001.

2. Mô tả công việc vị trí nhân viên sửa chữa hàn dán (Số lượng tuyển: 01 người)

 • Là người chịu trách nhiệm trước Phó phòng Kỹ thuật và Tổ trưởng sửa chữa máy hàn dán trong việc thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, đại tu, sửa chữa máy hàn dán.
 • Thực hiện công việc do cấp trên giao phó.
 • Thực hiện sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng máy hàn dán theo phiếu yêu cầu của phòng chăm sóc khách hàng.
 • Phối hợp với chuyên viên khuôn mẫu, chuyên viên cơ khí hỗ trợ trong việc sửa chữa, thiết kế gia công chi tiết mới để giao máy kịp tiến độ.
 • Thực hiện sửa chữa, lắp đặt theo yêu cầu liên quan tới chuyên môn.
 • Đảm bảo 6S trong khu vực Tổ phụ trách.
 • Ngoài trách nhiệm được quy định trong tài liệu này trách nhiệm của nhân viên tổ sửa chữa máy hàn dán còn được quy định cụ thể trong các quy trình, hướng dẫn, kế hoạch chất lượng khác theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001.

Yêu cầu công việc

 • Có trình độ cao trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật cơ khí.
 • Sử dụng thành thạo các máy công cụ.
 • Thành thạo vi tính.
 • Tiếng Anh đọc dịch tài liệu kỹ thuật.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép