English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Bảo Trì Kỹ Thuật

Mô tả công việc

1. Kiểm tra việc vận hành tất cả các loại máy móc, thiết bị, hệ thống kỹ thuật (40%)

- Xây dựng checklist, kế hoạch bảo trì.

- Kiểm tra vận hành theo checklist

- Tiếp nhận thông tin và kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

- Báo cáo, đề xuất với cấp trên

2. Tổ chức thực hiện việc sửa chữa tài sản, máy móc (40%)

- Nhận thông tin yêu cầu sửa chữa từ bộ phận vận hành. Lên phương án sửa chữa gồm tự sửa chữa hoặc thuê dịch vụ ngoài.

- Bàn giao cho bộ phận sử dụng sau khi sửa chữa xong

- Lập biên bản nghiệm thu sửa chữa

- Bàn giao cho bộ phận sử dụng sau khi sửa chữa xong

3. Theo dõi, nghiệm thu việc lắp đặc tài sản cố định, máy móc (10%)

- Nhận thông tin lặp đặt từ các bộ phận liên quan.- Theo dõi quá trình lặp đặt

- Nghiệm thu việc lắp đặt

- Giao cho bổ phận sử dụng (ký vào biên bản nghiệm thu).

- Cập nhật hồ sơ bảo trì.

4. Thực hiện các công việc khác do quản lý trực tiếp giao (10%)

Yêu cầu công việc

- Nam/ Có kinh nghiệm 2 năm trở lên trong ngành cơ điện lạnh 

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc 

- Bằng cấp trong lĩnh vực điện công nghiệp, cơ điện ....

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ tập thể dục