To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân Viên Bảo Trì

Công Ty Cổ Phần Khải Toàn
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Phụ cấp thâm niên
  • Nghỉ phép năm

Job requirement

1/ Đảm bảo máy trong ca sản xuất luôn trong tình trạng sản xuất

2/ Hạn chế máy dừng trong quá trình sản xuất

3/ Tham gia quá trình bảo trì định kỳ tuần/tháng/năm theo lịch từ trưởng phòng

4/ Quản lý phụ tùng thay thế luôn đầy đủ trong ca sản xuất

5/ Ghi nhận, thống kê, phân tích, đưa ra giải pháp cho thiết bị trong ca và nhà máy

Job requirement

Kinh nghiệm: có kinh nghiệm bảo trì máy ép khuôn, ép đùn là lợi thế

Làm việc theo ca

More Information

  • Job type: Permanent

Company Overview

Công Cổ Phần KTG Electric

https://ktg.com.vn Number of employees: 450-500

Tập đoàn KTG, Công ty Cổ Phần Khải Toàn (gọi tắt là KTG) được thành lập vào năm 1994. Trải qua 25 năm khởi đầu từ nhà phân phối thiệt bị điện và chiếu sáng... View more

Nhân Viên Bảo Trì

Công Ty Cổ Phần Khải Toàn