English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Bảo trì _ Kho

Công ty Cổ Phần Nam Công Việt Nam

Namcong Corporation là một Group các Công ty thành viên gồm Namcong VietNam, Namcong Cambodia, Công ty Nora và Công ty NCM.
Namcong Corporation hoạt động chính trên 3 lĩnh vực:
• Thiết... Xem thêm

Quy mô: 100 - 400
Người liên hệ: Phòng Nhân Sự _ Nam Công

Mô tả công việc

- Bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị tại Kho và công trình (khi có yêu cầu).
- Kiểm tra và đảm bảo các Thiết bị tại công trình luôn vận hành tốt.
- Sắp xếp, bảo quản các loại vật tư tại Kho.
- Tiếp nhận, xử lý các công việc theo yêu cầu từ Cấp quản lý.

Yêu cầu công việc

- Cận thận và chu đáo với công việc được giao; 
- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí Bảo trì Thiết bị;