English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên bảo lãnh Bảo Hiểm/Insurance Claim Executive

Mô tả công việc

 • Xử lý thủ tục thanh toán trực tiếp cho bệnh nhân ngoại trú và nội trú: hoàn thành, nộp hồ sơ và sao chụp các giấy tờ yêu cầu bồi thường; Kiểm soát tệp xác nhận quyền sở hữu (ví dụ: hóa đơn, giấy chứng nhận y tế và mẫu đơn yêu cầu bồi thường, tài liệu hỗ trợ);
 • Thúc đẩy và tư vấn về chính sách bảo hiểm, điều khoản và điều kiện cho bệnh nhân;
 • Xử lý đơn và thanh toán;
 • Hỗ trợ các thành viên sử dụng các quyền lợi và các thủ tục yêu cầu bồi thường liên quan;
 • Hoàn thành yêu cầu bồi thường; Theo dõi để được phê duyệt và thu thập;
 • Trợ giúp các thành viên có yêu cầu và phối hợp với nhà cung cấp để giải quyết khiếu nại như là lợi ích;
 • Và Các bước hoặc yêu cầu cần thiết hoặc có liên quan.
 • Hỗ trợ Phòng kế toán theo dõi hoá đơn, thu nợ, thu hồi số tiền bị từ chối / không được khám theo hợp đồng bảo hiểm của bệnh nhân.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Cao Đẵng trở lên chuyên ngành kinh doanh, kinh tế, kế toán tài chính, Quản trị du lịch và khách sạn, Marketing.
 • Năng động, nhiệt tình, cẩn thận
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép