English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Bảo Hiểm

Mô tả công việc

  • Đăng ký khai trình lao động, xây dựng thang bảng lương và hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu của phòng LĐ TB-XH.
  • Đăng ký và hoàn thiện các thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Công đoàn (CĐ).
  • Thực hiện những thay đổi liên quan đến tăng, giảm lao động, thay đôi thang bản lương, đổi thẻ BHYT, chế độ cho người lao động.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp chuyên nghành có liên quan (quản trị nhân sự, lao động tiền lương, luật, ...)

- Có kiến thức tốt về luật lao động và luật bảo hiểm xã hội

- Ưu tiên có kinh nghiệm