English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên bán hàng (AM)

Mô tả công việc

- Chủ trì xây dựng các chương trình kế hoạch xác định khách hàng mục tiêu, tìm hiểu thông tin của khách hàng.

- Lập kế hoạch bán hàng/tiếp xúc khách hàng. Xây dựng giải pháp tổng thể, lên báo giá cho khách hàng.

- Tư vấn giải pháp kỹ thuật cho khách hàng.

- Tham gia đấu thầu, ký kết hợp đồng với khách hàng. Giám sát triển khai và nghiệm thu/thanh toán dự án.

Yêu cầu công việc

- Có kiến thức cơ bản về các ngành hàng công nghệ, điện cơ, điện lạnh.

- Có khả năng vẽ autocard.

- Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

- Có 03 năm kinh nghiệm tương đương trong lĩnh vực Cơ điện, điện lạnh, hàng công nghệ...

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương