English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Bàn giao nhà

Mô tả công việc

a. Công tác nghiệm thu căn hộ:

- Tiếp nhận thông tin về tiến độ hoàn thiện dự án từ Chủ đầu tư .

- Phối hợp với bộ phận bảo trì kiểm tra và nhận bàn giao căn hộ từ Chủ đầu tư.

- Lập hồ sơ nghiệm thu căn hộ với Chủ đầu tư.

b. Công tác bàn giao căn hộ cho khách hàng:

- Phối hợp Phòng Kế toán xác nhận khách hàng đủ điều kiện nhận bàn giao căn hộ.

- Lập kế hoạch và hồ sơ chứng từ liên quan đến việc bàn giao căn hộ cho khách hàng.

- Phối hợp với bộ phận bảo trì bàn giao căn hộ cho khách hàng.

- Giải quyết phản hồi của khách hàng liên quan đến căn hộ được bàn giao.

- Lập báo cáo quá trình nghiệm thu và bàn giao căn hộ cho khách hàng theo định kỳ.

c. Công tác chăm sóc khách hàng:

- Nhận, tham mưu và soạn thảo công văn trả lời thắc mắc của khách hàng.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật trạng thái sản phẩm kinh doanh của Công ty; Thông báo cho đối tác liên kết khi có sự thay đổi.

- Điều chỉnh bảng giá và chính sách bán hàng (khi có yêu cầu).

- Lập bảng theo dõi công nợ của khách hàng cho từng dự án.

- Phối hợp Phòng Kế toán trong công tác thu hồi công nợ khách hàng.

- Phối hợp với Phòng Marketing trong việc lập kế hoạch chăm sóc khách hàng hàng năm.

- Thực hiện các công việc khác của bộ phận theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Yêu cầu công việc

a. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên.

b. Kinh nghiệm:

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực BĐS hoặc xây dựng;

c. Kỹ năng:

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt;

- Kỹ năng đàm phán, thương lượng;

- Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc; 

d. Yêu cầu khác:

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao;

- Thành thạo tin học văn phòng;

- Độ tuổi: từ 25 – 30 tuổi.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép