English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

NHÂN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Mô tả công việc

Công tác ATLĐ:

- Lập kế hoạch và triển khai huấn luyện, đào tạo ATLĐ định kỳ

- Xây dựng, kiểm soát các quy trình, quy định về ATLĐ, vệ sinh lao động, an toàn PCCC

- Tổ chức thẩm định, nghiệm thu các điều kiện ATLĐ, PCCC, các thiết bị ATLĐ, bảo hộ lao động

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ATLĐ, vệ sinh lao động, PCCC tại các công trình và cơ sở hoạt động của Công ty

- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước GĐ Điều Hành về công tác ATLĐ, vệ sinh lao động và PCCC.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất các vấn đề liên quan đến ATLĐ, vệ sinh lao động, an toàn PCCC và đề xuất phương án xử lý.

Yêu cầu công việc

-          Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

-          Có kinh nghiệm 2 năm cùng vị trí tương đương

-          Có các chứng chỉ, bằng cấp liên quan đến môi trường, ATLĐ, PCCC; có các chứng chỉ huấn luyện ATLĐ, chuyên trách ATLĐ tại doanh nghiệp

-          Nắm vững các chế độ, chính sách pháp luật về an toàn lao động

-          Kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống

-          Tích cực, chủ động trong công việc

-          Tính tình trung thực.

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép, Lương cạnh tranh tùy theo năng lực ứng viên Thưởng cuối năm: theo đánh giá KPIs, bình quân 2 tháng lương 13 và 14. Số ngày nghỉ trong năm: từ 17 ngày/năm Chế độ BHXH đầy đủ Thưởng lễ tết đầy đủ Phụ cấp cơm trưa, phụ cấp công tác. Phụ cấp xa nhà, điện thoại, xăng xe Chính sách phúc lợi đầy đủ.