English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Admin

Mô tả công việc

1. Tổng hợp báo cáo về hoạt động kinh doanh & quản trị của Vùng (KPI, tuyển dụng, sự kiện, ấn phẩm Marketing,....). Tổng hợp từ các hệ thống báo cáo, từ các Trưởng Kinh doanh khu vực theo định kỳ và phân tích báo cáo gửi tới Giám đốc kinh doanh Vùng;

2. Chuẩn bị các cuộc họp bán hàng trong khu vực, lập biên bản cuộc họp bán hàng từ các Trưởng Kinh doanh khu vực và đôn đốc các Trưởng Kinh doanh khu vực thực hiện báo cáo kinh doanh định kỳ theo yêu cầu;

3. Hỗ trợ Giám đốc kinh doanh Vùng thực hiện các công việc hành chính theo quy trình, yêu cầu của Công ty;

4. Luân chuyển, phát hành các thông báo/công văn từ Giám đốc kinh doanh Vùng đến các đơn vị kinh doanh trong Vùng;

5. Tổng hợp lịch công tác. Thu thập hồ sơ và tổng hợp thanh toán chi phí cho các Trưởng Kinh doanh khu vực, Giám đốc kinh doanh Vùng theo phân công;

6. Quản lý tài sản, trang thiết bị IT ( máy chiếu, máy in ....) , tồn kho ẩn phẩm/quà tặng tại Văn phòng vùng;

7. Hỗ trợ đội ngũ bán hàng trong khu vực để hoàn thành mục tiêu được giao;

8. Tổng hợp thông tin tra soát về kết quả bán hàng như lỗi nhập liệu sai, số liệu trên hệ thống,.....để gửi cho các Đơn vị Hội sở;

9. Tổng hợp tất cả các vấn đề phát sinh trong văn phòng khu vực và phản hồi kịp thời cho Giám đốc kinh doanh Vùng để có hành động phù hợp.;

10. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc kinh doanh Vùng;

Yêu cầu công việc

1. Nam/Nữ, Tuổi: từ 23-30 tuổi;

2. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong công tác hành chính, kế toán, thống kê. Ưu tiên có kinh nghiệm tương đương;

3. Thành thạo phần mềm Microsoft Office (Word, Excel). Biết sử dụng Power Point;

4. Kỹ năng giao tiếp tốt;

5. Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc;

6. Khả năng làm việc dưới áp lực cao;

7. Tinh thần làm việc có trách nhiệm, biết cách phối hợp nhóm và có khả năng làm việc độc lập;

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương