English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân sự tổng hợp

  • Nơi làm việc: Bình Dương

    Ngành nghề: Nhân sự

  • Cấp bậc: Nhân viên

    Hạn chót nộp hồ sơ: 31-10-2019

  • Mức lương: 7.000.000 - 11.000.000 VND

Mô tả công việc

1. Hoạt động tuyển dụng

- Thực hiện quy trình tuyển dụng nội bộ và bên ngoài sau khi làm việc với các phòng ban để xác định nhu cầu, đăng tin tuyển dụng trên các kênh phù hợp, tìm nguồn cung ứng và chọn đúng ứng cử viên, điều phối kiểm tra nếu có và tiến hành phỏng vấn;

- Thực hiện chiến lược tuyển dụng / tìm kiếm tài năng phù hợp với định hướng của công ty;

- Theo dõi các kênh tuyển dụng và hiệu quả của việc tuyển dụng;

- Đề xuất và thực hiện các ý tưởng để cải tiến quy trình và đáp ứng các mục tiêu về số lượng và chất lượng;

- Phối hợp với Trưởng phòng nhân sự để chủ động phân tích và dự đoán nhu cầu tài nguyên;

- Sử dụng các kênh tuyển dụng chuyên nghiệp để tìm kiếm ứng viên.

- Báo cáo hàng ngày cho Trưởng phòng nhân sự;

- Gửi thư mời nhận việc các ứng cử viên thành công, định hướng và sắp xếp ngày nhận việc

- Báo cáo tuyển dụng hàng tháng.

2. Chính sách phúc lợi:

- Chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ liên quan đến chính sách phúc lợi: Chấm công, Nghỉ phép hàng năm, Hợp đồng lao động, lương, phúc lợi, Công đoàn, Cơ sở dữ liệu nhân viên, vv

- Cập nhật cơ sở dữ liệu nhân viên hàng ngày

- Xử lý tất cả các vấn đề bảo hiểm xã hội

- Báo cáo bảo hiểm xã hội hàng tháng.

- Hoàn thành bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và các phúc lợi về bảo hiểm khác cho nhân viên hàng tháng theo từng trường hợp cụ thể.

- Liên lạc với các cơ quan xã hội, y tế và cơ quan lao động để cung cấp sổ bảo hiểm xã hội và thẻ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên theo luật pháp địa phương.

- Giải quyết thủ tục thôi việc.

- Hỗ trợ Trưởng phòng nhân sự trong việc tham gia khảo sát tiền lương và phúc lợi.

- Gửi báo cáo hàng tháng đến hoặc báo cáo khác liên quan đến nguồn nhân khi có yêu cầu

- Kê khai thuế thu nhập cá nhân

- Liên hệ với cơ quan thuế để xử lý các vấn đề mới về thuế thu nhập cá nhân và thông báo cho người lao động.

- Theo dõi cơ sở dữ liệu nhân viên.

Yêu cầu công việc

Nữ dưới 30 tuổi.

Có kinh nghiệm nhân sự tổng hợp