To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhà Bè/Thủ Đức - Chuyên viên Tổ Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng Số

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt
Updated: 11/06/2021

Employment Information

Job requirement

  • Tư vấn giao chỉ tiêu và chủ động lập kế hoạch bán hàng;
  • Thúc đẩy việc thực hiện chỉ tiêu, kinh doanh Ngân hàng Số tại ĐVKD;
  • Phối hợp chăm sóc khách hàng để thuận lợi trong công tác bán chéo các sản phẩm của ngân hàng;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp, lãnh đạo Phòng/ĐVKD.

Company Overview

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt

http://jobs.lienvietpostbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh đang trên con đường xây dựng để trở thành... View more

Nhà Bè/Thủ Đức - Chuyên viên Tổ Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng Số

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt