Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Nghiên Cứu Viên

Job requirement

1) Ngạch Nghiên cứu viên cao cấp (TS): chủ trì các đề tài, dự án các cấp. Đề xuất các ý tưởng nghiên cứu. Trưởng các Ekip khoa học. Hợp tác nghiên cứu với các đối tác trong và ngoài nước. làm giảng viên đào tạo cho các nghiên cứu viên chính và nghiên cứu viên

2) Ngạch Nghiên cứu viên chính (ThS): Tham gia thành viên các đề tài, dự án các cấp. Làm việc trong nhóm lãnh đạo Ekip khoa học của viện. Đề xuất ý tưởng nghiên cứu. Viết báo cáo và các bài báo. Tham gia trợ giảng đào tạo cho nghiên cứu viên

3) Ngạch Nghiên cứu viên (ĐH): tham gia triển khai các đề tài, dự án. Làm việc trong các Ekip hoa học. được đào tạo nâng ngạch nghiên cứu

Job requirement

1) Ngạch Nghiên cứu viên cao cấp (TS): học hàm Tiến sỹ lĩnh vực Dược, Hóa, Sinh, Nông. Đã chủ trì ít nhất 1 công trình nghiên cứu khoa học ấp Bộ và tương đương trở lên. Có khả năng đưa ý tưởng nghiên cứu, xây dựng thuyết minh nghiên cứu, triển khai nghiên cứu, viết báo cáo khoa học và các bài báo khoa học. Sử dụng được ngoại ngữ để làm việc. Lãnh đạo cá Ekip khoa học. Làm giảng viên đào tạo Nghiên cứu viên c hính và Nghiên cứu viên

2) Ngạch Nghiên cứu viên chính (ThS): học hàm Thạc sỹ trở lên thuộc lĩnh vực Dược, Hóa, Sinh, Nông. Đã tham gia thực hiện thành công ít nhất 1 đề tài cấp Bộ và tương đương trở lên. Có khả năng, xây dựng thuyết minh nghiên cứu, triển khai nghiên cứu, viết báo cáo khoa học và các bài báo khoa học. sử dụng được ngoại ngữ để làm chuyên môn. Làm trợ giảng viên đào tạo Nghiên cứu viên c hính và Nghiên cứu viên. Tham gia thành viên các đề tài, dự án các cấp. 

3) Ngạch Nghiên cứu viên (ĐH): Tốt nghiệp Đại học trở lên các lĩnh vực Dược, Hóa, Sinh, Nông. Đã tham gia triển khai các đề tài, dự án. Làm việc trong các Ekip hoa học. được đào tạo nâng ngạch nghiên cứu

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí