English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nghiên Cứu & Phát Triển (R&D)

Mô tả công việc

- Thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm hỗ trợ tăng doanh số cho phòng kinh doanh.

- Đề xuất ý tưởng về sản phẩm/ màu sắc/ thiết kế

- Có kinh nghiệm trong ngành dệt, nhuộm

- Một số công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Yêu cầu công việc

- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành kinh tế

- Ngoại ngữ: Anh văn khá trở lên

- Kinh nghiệm: 1-2 năm ở vị trí tương đương trong ngành dệt, nhuộm

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Tăng lương