Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

New job - QC Staff

Job requirement

 • According to ROHS content standard, in charge of ROHS test of incoming and outgoing material and finished good.
 • In charge of testing environmentally friendly materials which are used in the company.
 • Putting forward environmental protection problem of incoming and outgoing materials and finished goods.
 • Be responsible for the classification and storage of environmentally friendly materials which are tested and the result is ok.
 • Reporting to superior in time while finding abnormal environmentally friendly material and finished good.
 • Testing, identifying and recording the quality of environmental protection.
 • Carrying out the reliability test according to the plan and record it.
 • Tuân thủ theo tiêu chuẩn ROHS, kiểm tra ROHS nguyên liệu xuất nhập kho và hàng thành phẩm.
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra nguyên vật liệu thân thiện với môi trường và nguyên vật liệu đó được sử dụng trong công ty.
 • Đưa ra vấn đề bảo vệ môi trường với nguyên vật liệu xuất nhập và hàng thành phẩm.
 • Chịu trách nhiệm phân loại và lưu trữ nguyên vật liệu thân thiện môi trường và nguyên vật liệu chia ra là đang kiểm tra và nguyên vật liệu đã kiểm tra ok.
 • Báo cáo trực tiếp với quản lý kịp thời khi phát hiện ra nguyên vật liệu bất thường không thân thiện với môi trường và hàng thành phẩm.
 • Kiểm tra, xác nhận và ghi nhận chất lượng bảo vệ môi trường.
 • Tuân thủ theo kế hoạch và ghi chép về độ tin cậy của kết quả kiểm tra.

Job requirement

 • Male
 • College graduates or higher
 • Chemistry major is preferred (fresh graduated or 1 year experience)
 • Nam
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
 • Chuyên ngành Hóa (vừa tốt nghiệp hoặc có ít nhất 1 năm kinh nghiệm)

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép