To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Network Admin Officer

HD Saison Finance Co., Ltd
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

 • Quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT hệ thống mạng LAN/WAN/VPN
 • Cấu hình và vận hành hệ thống cân bằng tải (Load-Balancer), reversed proxy
 • Khắc phục và sửa chữa các lỗi kỹ thuật về hệ thống cơ sở hạ tầng mạng CNTT và Viễn thông
 • Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ về các vấn đề kỹ thuật khi cần thiết
 • Kiểm tra hằng ngày và duy trì hệ thống mạng CNTT và Viễn thông
 • Cập nhật kịp thời hệ thống cơ sở hạ tầng mạng CNTT (áp dụng các bản vá lỗi bảo mật hệ điều hành, hotfixes...)
 • Kiểm tra và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT khi cần thiết
 • Lập cấu hình và duy trì hệ thống mạng LAN/WAN.
 • Lập cấu hình và duy trì mạng VPN.
 • Tham gia thực hiện các dự án về hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT
 • Hỗ trợ về mặt CNTT cho người dùng tại Trụ sở chính và các chi nhánh của Công ty.
 • Thực hiện những công việc phát sinh theo yêu cầu.

Job requirement

1. Trình độĐại học ngành Công nghệ thông tin

2. Kinh nghiệm:

 • 2 – 3 năm kinh nghiệm trong việc quản lý hệ thống mạng CNTT (Cisco router, switch,.).
 • 2 – 3 năm kinh nghiệm trong việc quản trị mạng Cisco LAN/WAN
 • Có kiến thức về Linux từ 2 – 3 năm

3. Khác (kỹ năng/kiến thức/thái độ):

 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Trung thực, chủ động, siêng năng.

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • job_jobs_detail_job_gender: Male
 • Job type: Permanent

Company Overview

HD Saison Finance Co., Ltd

Number of employees: 8000

Thành lập ngày 7 tháng 9 năm 2007, Công ty TNHH MTV Tài Chính Việt Société Générale (SGVF), tên ban đầu của HD SAISON, là công ty tài chính phi ngân hàng 100%... View more

Network Admin Officer

HD Saison Finance Co., Ltd