English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Native English Speaking Teacher

Mô tả công việc

JOB DESCRIPTION:Typical tasks include but are not limited to:• Preparing and delivering lessons (minimal lesson planning is required)• Classroom management• Marking and providing appropriate feedback on writing tasks and students’ spoken English• Attending training sessions• Basic administration, e.g. taking attendance, inputting grades, giving feedback on student progress, etc.• Maximum working time: 21 hours/week. Working time from 17h-21h from Tuesday - Friday, Saturday, Sunday (schedule follow arrangement of Head teacher)

Yêu cầu công việc

REQUIREMENTS: • Native English speaker only• Currently living in HCM City• Bachelor's degree (or higher) is a must• ESL teaching certificate (Trinity, CELTA, or comparable 120-hour program)

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép