English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Mobile Developer/ Chuyên viên cao cấp phát triển ứng dụng ngân hàng di động

Mô tả công việc

  • Phát triển các ứng dụng, tính năng mới cho ứng dụng ngân hàng di động;
  • Phối hợp với các thành viên trong dự án hoặc phòng ban khác để hoàn thành công việc được giao;
  • Thực hiện hỗ trợ theo đúng SLA đã được thống nhất;
  • Nghiên cứu và cải tiến quy trình vận hành;
  • Tuân thủ 05 giá trị cốt lõi của VIB (Hướng tới khách hàng, Nỗ lực vượt trội, Trung thực, Tinh thần đồng đội và Tuân thủ kỷ luật);
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao.

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin;
  • Tối thiểu 2 năm (Chuyên viên cao cấp) / 1 năm (Chuyên viên chính) kinh nghiệm về IT trong lĩnh vực tài chính hoặc ngân hàng với vai trò phát triển ứng dụng di động;
  • Tối thiểu 3 năm (Chuyên viên cao cấp) / 2 năm (Chuyên viên chính) kinh nghiệm với các ngôn ngữ lập trình ứng dụng di động: Objective-C hoặc Swift cho nền tảng iOS, Java  cho nền tảng Android
  • Tiếng Anh – lưu loát.

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép