Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Merchandiser And Customer Service - Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty TNHH Young Woo
Ngày cập nhật: 16/01/2020

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Mô tả công việc

- Following sample development process

- Working on production and shipment schedule of customer purchase orders

- Ordering materials for factory production and following the material delivery date.

- Sourcing new materials and new suppliers

- Finding new customers and having meeting with customers when they visit the company.

- Reporting work result to supervisor.

- Reporting the issue and solution quickly to supervisor.

- Working on other requests related on business team works.

---------------------------------------------

- Theo dõi quá trình phát triển mẫu

- Làm việc theo lịch trình sản xuất và lên kế hoạch giao hàng cho đơn đặt hàng của khách hàng

- Đặt nguyên phụ liệu cho nhà máy sản xuất và theo dõi thời gian giao nguyên phụ liệu.

- Tìm nguồn cung ứng nguyên phụ liệu mới và nhà cung cấp mới.

- Tìm kiếm khách hàng mới và gặp gỡ khách hàng khi họ đến thăm công ty.

- Báo cáo kết quả công việc cho người giám sát.

- Báo cáo vấn đề và hướng giải quyết một cách nhanh chóng cho người giám sát.

- Làm việc theo các yêu cầu khác liên quan đến công việc của phòng kinh doanh.

Yêu cầu công việc

- Being able to take multiple works in business team.

- Being able to work under pressure to have works done most effectively.

- Having high responsibility on work.

- Being willing to work late for work solved immediately.

- Being able to work well in group as well as in personal.

- Connecting well with other sections related to business team works.

- Accept just Graduated Candidate, No experience is required (New Candidate will be trained)

Requested Qualification

- Graduated from university.

- Good in English for four skills: speaking, listening, reading, and writing.

- Skillful in using Microsoft Office programs.

- Apply CV in English.

Special note:

- Company allowance & benefit

- 14 annual leaves

- 13th-month salary

- Gasoline, phone and housing allowance

- Allowance following Vietnamese Labor Regulation.

- Allowance based on capability

Benefits:

- Attractive salary

- Opportunity to prove your ability and develop yourself

- Professional, dynamic working environment

- Have chance to go to USA, KOREA, CHINA, TAIWAN for business trip

------------------------------------------------

- Có thể đảm nhận nhiều công việc trong phòng kinh doanh.

- Có khả năng làm việc dưới áp lực để công việc được thực hiện một cách hiệu quả nhất.

- Có trách nhiệm cao trong công việc.

- Sẵn sàng làm việc muộn để giải quyết công việc ngay lập tức.

- Có khả năng làm việc tốt theo nhóm cũng như cá nhân.

- Kết nối tốt với các bộ phận khác liên quan đến hoạt động của phòng kinh doanh.

- Chấp nhận ứng viên vừa tốt nghiệp, không yêu cầu kinh nghiệm (Ứng viên mới sẽ được đào tạo)

Yêu Cầu Chuyên Môn:

- Tốt nghiệp đại học.

- Tốt tiếng Anh cho bốn kỹ năng: nói, nghe, đọc và viết.

- Sử dụng thành thạo các chương trình Microsoft Office

- Nộp CV bằng tiếng Anh.

Lưu ý khác (optional)

- Trợ cấp và lợi ích của công ty

- 14 ngày nghỉ phép hàng năm

- Lương tháng 13

- Xăng, điện thoại và phụ cấp nhà ở

- Trợ cấp theo quy định lao động Việt Nam.

- Phụ cấp dựa trên năng lực

Những lợi ích:

- Mức lương hấp dẫn

- Cơ hội để chứng minh khả năng của bạn và phát triển bản thân

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

- Có cơ hội đi công tác ở các nước như MỸ, HÀN QUỐC, TRUNG QUỐC, ĐÀI LOAN.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Young Woo

Tổng số nhân viên: 300

Công ty TNHH Young Woo - là công ty vốn đầu tư 100% của Hàn Quốc, chuyên sản xuất xuất khẩu các mặt hàng Ba lô, cặp, Vali đi US và các thị trường khác. Hiện... Xem thêm

Merchandiser And Customer Service - Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty TNHH Young Woo