English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

[MBBANK] CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ ỨNG DỤNG

Mô tả công việc

  • Quản lý ứng dụng nền cho tất cả các hệ thống CNTT của ngân hàng.
  • Xây dựng môi trường ứng dụng
  • Tham gia các dự án của ngân hàng

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong nước hoặc nước ngoài
  • Chấp nhận ứng viên sắp hoặc mới tốt nghiệp với điều kiện bắt buộc: tốt nghiệp loại Khá trở lên các trường Đại học đã nêu trên.
  • Có kinh nghiệm cài đặt, quản trị, cấu hình, tinh chỉnh tối ưu ứng dụng, Middleware, SOA. Ưu tiên hiểu biết cài đặt Corebank T24, TCServer, Websphere, Jboss
  • Có kiến thức, kinh nghiệm quản trị  CSDL Oracle tại các Ngân hàng, Tập đoàn &  Công ty về CNTT là một lợi thế
  • Có kiến thức về hệ thống UNIX, Linux