English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

[MBBANK] CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Mô tả công việc

- Quản lý hoạt động của hệ thống CSDL toàn ngân hàng bao gồm các loại CSDL: Oracle, SQL server, …- Tham gia vào các dự án của ngân hàng

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học  trong nước hoặc nước ngoài- Chấp nhận ứng viên sắp hoặc mới tốt nghiệp với điều kiện bắt buộc: tốt nghiệp loại Khá trở lên - Có kinh nghiệm quản lý CSDL, tham gia triển khai Kho dữ liệu tại cácNgân hàng, Tập đoàn &  Công ty về CNTT là một lợi thế- Có chứng chỉ OCA, OCP của Oracle, MS SQL Server hoặc tương đương là một lợi thế