English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

[MBBANK] CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ MÁY CHỦ

Mô tả công việc

 • Trực tiếp tham gia phụ trách quản trị, vận hành hạ tầng phần cứng hệ thống máy chủ (Unix, Blade, Rack mount..)
 • Tham gia quản trị phụ trách vận hành hệ thống lưu trữ cao cấp và trung cấp
 • Tham gia phụ trách quản trị vận hành hệ thống sao lưu
 • Tham gia trực tiếp phụ trách quản trị, cấu hình hạ tầng OS (Hệ điều hành) Unix, Windows, Oracle SUN ...) và tương tác với hạ tầng ảo hóa (LPAR, Oracle VM ...)
 • Phụ trách nghiên cứu công nghệ đáp ứng các yêu cầu hạ tầng
 • Phụ trách tham gia các dự án của Ngân hàng cung cấp dịch vụ ra bên ngoài

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong nước hoặc nước ngoài
 • Có kinh nghiệm phụ trách trực tiếp quản trị hệ thống máy chủ của một trong các hạng mục sau IBM System P, VMWare, HyperV tối thiểu 05 năm của một đơn vị có quy mô tương đương Ngân hàng MB.
 • Có chứng chỉ MCSA, MCSE, IBM Certifies System Administrator - AIX, Linux System Admin Certification, Oracle Certified Administrator - Solaris  là một lợi thế
 • Am hiểu kiến trúc hạ tầng hệ thống ( kiến trúc kết nối, kiến trúc phân chia tải … )
 • Am hiểu sâu hạ tầng lưu trữ, sao lưu khôi phục dữ liệu.
 • Am hiểu sâu một trong các sản phẩm ảo hóa (PowerVM,VMWare, Oracle VM, Hyper-V).