Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

[MBBANK] CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN

 • Work location: Ha Noi

  Industry: Banking , IT - Software

 • Level: Experienced (Non - Manager)

  Deadline to apply: 14-07-2019

 • Salary: 15.000.000 - 25.000.000 VND

Job requirement

 • Đầu mối tiếp nhận yêu cầu, hoạch định và quản lý dự án
 • Xây dựng và quản lý kế hoạch triển khai
 • Tổ chức thực hiện, giám sát tiến độ của dự án
 • Chịu trách nhiệm quản trị rủi ro, quản lý chất lượng của dự án
 • Tham mưu cho các cấp lãnh đạo về việc huy động nguồn lực CNTT phục vụ triển khai dự án
 • Điều phối nguồn lực thực hiện của CNTT
 • Đầu mối tác nghiệp giữa các bên có liên quan
 • Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm thử, chấp nhận, nghiệm thu sản phẩm

Job requirement

 • Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong nước hoặc nước ngoài
 • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ PMF, PMP hoặc Prince 2
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý dự án CNTT tại các Ngân hàng, Tổ chức Tài chính, Tập đoàn & Công ty về CNTT
 • Có kinh nghiệm quản lý dự án từ 10 nhân sự trở lên hoặc kinh nghiệm quản lý phòng/ban từ 7 nhân sự trở lên;