English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

[MBBANK] CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

Mô tả công việc

  • Tiếp nhận các yêu cầu về sản phẩm, dịch vụ đối với CNTT
  • Thực hiện nghiệp vụ phân tích, làm rõ yêu cầu và thống nhất với các bên liên quan
  • Xây dựng các tài liệu phân tích, đặc tả yêu cầu, mô hình hóa quy trình nghiệp vụ
  • Tham gia giám sát quá trình kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng của hệ thống CNTT đáp ứng đúng và đủ yêu cầu đã đặt ra

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong nước hoặc nước ngoài
  • Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông, Tài chính Ngân hàng.
  • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong công tác phân tích nghiệp vụ tại các Ngân hàng, Tổ chức Tài chính, Tập đoàn & Công ty về CNTT
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý dự án
  • Có kiến thức tổng quan về ngân hàng và am hiểu sâu nghiệp vụ ngân hàng
  • Có hiểu biết/kinh nghiệm thực tế về các nghiệp vụ thị trường 2. Đã từng làm việc với các hệ thống T24, Kondor là một lợi thế