Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

[MBBANK] CHUYÊN VIÊN AN TOÀN THÔNG TIN

 • Work location: Ha Noi

  Industry: Banking , IT - Software

 • Level: Experienced (Non - Manager)

  Deadline to apply: 12-09-2019

 • Salary: 15.000.000 - 25.000.000 VND

Job requirement

 • Xây dựng & Quản lý Chính sách, qui định, quy trình, hướng dẫn các văn bản liên quan đến ATTT theo yêu cầu quản lý của MB.
 • Kiểm soát. đánh giá tuân thủ các Qui trình, qui định của MB theo các văn bản quản lý của NHNN, Bộ ngành về quản lý các hệ thống thông tin, đảm bảo An ninh thông tin.
 • Lập kế hoạch , triển khai đánh giá tuân thủ các vi phạm ATTT nội bộ Khối CNTT theo các qui định đã ban hành.
 • Tham gia phát triển, triển khai và truyền thông chương trình nâng cao nhận thức về an ninh;
 • Xác định kiến ​​trúc an ninh, đưa ra yêu cầu kiểm soát và đánh gia rủi ro cho các chương trình, dự án và các cải tiến lớn;

Job requirement

- Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học chuyên ngành CNTT, ĐTVT, An toàn thông tin., toán tin.

- Ưu tiên:

+ CISSP / CCSP/  (preferred)

+ CEH (preferred)

+ Chứng chỉ Auditor

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm về chức năng liên quan đến an toàn thông tin;

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong việc xác định và lập hồ sơ thiết kế bảo mật hệ thống;

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm và hiễu rõ các công cụ và phương pháp đánh giá điểm yếu, lỗ hổng an ninh bảo mật;

- Có kinh nghiệm các tiêu chuẩn ATTT như PCI DSS, ISMS.

- Có kinh nghiệm và hiểu rõ các nguyên tắc và và phương pháp kiểm soát như:

+ Quản lý truy cập;

+ Quản lý rủi ro;

+ Đánh giá lỗ hổng bảo mật;

+ Bảo mật ứng dụng;

+ Bảo mật Hệ điều hành