English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Marketing Manager

Mô tả công việc

  • Lên kế hoạch hoạt động Marketing/ truyền thông hàng năm,Quý, tháng, tuần bao gồm: marketing online, truyền thống, đào tạo bán hàng, khuyến khích bán hàng, thiết lập chiến lược bán hàng.
  • Nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu của khách hang phối hợp với sales các kênh để đưa ra chiến lược để đưa ra những chiến lược marketing phù hợp.
  • Tổ chức các hoạt động của marketing và giám sát việc thức hiện và đánh giá hiệu quả của từng chiến dịch: online và truyền thống.
  • Xây dựng, quản lý và đào tạo đội ngũ Marketing, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động và hiệu quả của bộ phận Marketing.

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp các ngành có liên quan Marketing, Quản trị kinh doanh, kinh tế,…
  • Có Kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực hang tiêu dung/ nội thất/ xây dựng… là một lợi thế. 
  • Thiếp lập và giữ gìn các mối quan hệ tốt.
  • Có khả năng phân tích thị trường.
  • Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
  • Sáng tạo và có tính thẩm mĩ cao.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép