Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Marketing Manager

Công ty TNHH Aventus Việt Nam
Ngày cập nhật: 08/04/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô tả công việc

- Hoạch định chiến lược kinh doanh và tiếp thị của Công Ty.

BBusiness and marketing strategy planning of the Company.

- - Thiết lập ngân sách marketing, trình Giám đốc duyệt. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao, được quyền duyệt thu chi trong phạm vi ngân sách được giao.

Set up a marketing budget, submit to Director for approval. Responsible within the budget assigned, authorized to approve revenues and expeditures within the assigned budget.

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu – Chính sách của Công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị.

Develop plans, solutions and organize the implementation of the goals, policies of the company for business and marketing

- Giúp GĐ công ty việc điều hành và quản lý mọi hoạt động tiếp thị của Công ty một cách hiệu qua; bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh.

Help Director manage and run all the marketing activities effectively , securing resources for business.

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình nghiên cứu & phát triển, huấn luyện – đào tạo và ứng dụng KHKT trong hoạt động kinh doanh.

Formulate and direct the implementation of research and development , training, and technology application in business activities.

- Phối hợp với Giám đốc xây dựng chính sách đặc thù đối với Khách hàng của Công ty; Thực hiện quản lý và duy trì mối quan hệ gắn bó cũng như chăm sóc khách hàng.

Coordinate with director develop specific policies for the Customers; manage and maitain close relationship as well as customers care.

- Xác định các yêu cầu của Khách hàng và đáp ứng các yêu cầu này ; Đồng thời đảm bảo toàn bộ tổ chức nhận thức các yêu cầu mới của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Identify the customer’srequirements and fullfil these requirement; at the sametime, to ensure that the whole organization is aware of the new requirements of the customer about the company’s product and service.

- Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng marketing. Quản lý toàn bộ nhân viên phòng markeing.

Responsible for all activities of the marketing department. Manage all employees of Marketing Department.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Cử nhân các ngành liên quan tới Marketing.

MA or BSc in Marketing major will be considered an advantage

- Kỹ năng sử dụng tiếng Anh tốt (4 kỹ năng).

Good at using English (4 skills)

- Có kinh nghiệm từ 03 - 05 năm trở lên với vị trí tương đương.

Proven at least 03 - 05 years experience as a same position

- Hiểu biết đầy đủ về ảnh hưởng của môi trường bên ngoài đối với lĩnh vực kinh doanh của công ty.

Full comprehension of the influences of the external environment of a corporation

- Thể hiện đạo đức nghề nghiệp và liêm chính.

High degree of professional ethics and integrity

- Có khả năng phán đoán hợp lý và khả năng phân tích tình huống và nhiều luồng thông tin.

Sound judgement and ability to analyse situations and information

Thông tin khác

  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Gofingo Vietnam

gofingo.com Tổng số nhân viên: 25-50

Gofingo (www.gofingo.com) is a fast and steadily growing international group of companies. Our technological and modern solutions allow us to grow rapidly in... Xem thêm

Marketing Manager

Công ty TNHH Aventus Việt Nam