To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Marketing Data Analyst - BUZZMETRICS

Trung tâm Hướng nghiệp - Tư vấn việc làm Trường Đại học Mở Tp.HCM
Updated: 08/04/2021

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Salary:

 • Industry: Others

  Deadline to apply:

 • Level: Entry Level

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

Tên đơn vị: BUZZMETRICS

Địa chỉ:       70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:   0968040500

Website:     www.buzzmetrics.com

Mô tả công việc:

 • Sử dụng phần mềm để đọc và phân loại các bài viết, thảo luận trên mạng xã hội.
 • Theo dõi, phát hiện thông tin bất lợi về thương hiệu, sản phẩm.
 • Đánh giá và phân loại bài viết, thảo luận (cảm xúc người dùng, loại sản phẩm, tính chất sản phẩm,…) theo yêu cầu.
 • Cập nhật thông tin, sự kiện về thương hiệu, sản phẩm.
 • Kiểm tra và tìm kiếm thông tin trên Mạng xã hội, Google.

Company Overview

Trung tâm Hướng nghiệp - Tư vấn việc làm Trường Đại học Mở Tp.HCM

http://vieclam.ou.edu.vn Number of employees: 500-999

Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh - Là trường Đại học công lập, thành lập ngày 15/6/1990. - Trường do Thủ tướng chính phủ thành lập chịu sự quản lý... View more

Marketing Data Analyst - BUZZMETRICS

Trung tâm Hướng nghiệp - Tư vấn việc làm Trường Đại học Mở Tp.HCM