English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Manager may mặc (tiếng Nhật + tiếng Anh)

Mô tả công việc

- Sample management (Quản lý mẫu)

- Price negotiation and decision (Đàm phán và quyết định giá)

- Advance inspection ( Kiểm tra và xác nhận phương pháp kiểm hàng cho sản phẩm)

- Confirmation before production (Xác nhận trước sản xuất)

- Production management (Quản lý sản xuất)

- Purchasing materials (Mua nguyên phụ liệu)

- Iventory control (Quản lý kho)

Yêu cầu công việc

- Nam/ nữ : 30~42 tuổi

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Sử dụng được word, excel, powerpoint..

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán

- Kỹ năng quản lý

- Giao tiếp tốt tiếng Nhật (N2~), tiếng Anh Toeic 600

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Tăng lương