English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Local Store Marketing Supervisor (Trade Marketing)

Mô tả công việc

  • Hoạch định, xây dựng, định hướng triển khai thực hiện các chương trình Marketing thúc đẩy bán hàng, quảng bá thương hiệu tại các nhà hàng, bao gồm cả khai trương nhà hàng mới
  • Phối hợp với khối Vận hành nhằm khảo sát thị trường, phân tích, đề xuất các chương trình Local Store Marketing (LSM) hỗ trợ các nhà hàng
  • Theo dõi và đánh giá hiệu quả triển khai các chương trình LSM
  • Phối hợp cùng các phòng ban liên quan nhằm xây dựng bộ công cụ, tài liệu Marketing hỗ trợ khối nhà hàng chủ động và hiệu quả thúc đẩy bán hàng, quảng bá thương hiệu

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học
  • Kinh nghiệm từ 3 năm ngành Marketing, Tổ chức sự kiện - mô hình chuỗi hệ thống
  • Độc lập, khả năng làm việc linh động, không ngại di chuyển
  • Kỹ năng quan sát, phân tính và đánh giá vấn đề nhạy bén
  • Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B và FMCG, tiếng Anh tốt

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương