To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Legal Specialist (Chuyên viên pháp chế)

First Alliances
Updated: 15/10/2020

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

1. Chức năng tư vấn:
• Tư vấn (chủ động khi phát hiện vấn đề pháp lý nảy sinh và theo yêu cầu của các phòng ban
chức năng) về khung pháp lý doanh nghiệp chung, chính sách thuế, chính sách lao động, v.v...
bao gồm nghiên cứu về quy định của pháp luật và đề xuất các hoạt động cần thiết của Công
Ty;
• Tư vấn (chủ động khi phát hiện vấn đề pháp lý nảy sinh và theo yêu cầu của các phòng ban
chức năng) về khung pháp lý hoạt động chuyên ngành viễn thông (dịch vụ di động, dịch vụ
sàn giao dịch thương mại điện tử, dịch vụ mạng xã hội, v.v...) dịch vụ trung gian thanh toán,
v.v... bao gồm nghiên cứu về quy định của pháp luật, giấy phép cần thiết và đề xuất các hoạt
động cần triển khai của Công Ty;
• Tư vấn (chủ động khi phát hiện vấn đề pháp lý nảy sinh và theo yêu cầu của các phòng ban
chức năng) xây dựng hệ thống quy trình, quy chế nội bộ Công Ty cần sự phối hợp của các
phòng ban chức năng như Điều lệ, Quy chế Tài chính, Nội quy Lao động, Quy chế Đầu tư Mua
sắm, v.v...
• Tư vấn (chủ động khi phát hiện vấn đề pháp lý nảy sinh và theo yêu cầu của các phòng ban
chức năng) về các dự án đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Công Ty;
• Soạn thảo các mẫu hợp đồng, mẫu văn bản được sử dụng thường xuyên trong quá trình vận
hành của Công Ty như hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ trung gian thanh toán,
hợp đồng đại lý, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng nhượng quyền, hợp đồng lao động,
hợp đồng cộng tác viên, v.v...
• Phối hợp với các bên tư vấn bên ngoài trong các vụ viêc tranh tụng, đăng ký giấy phép
chuyên ngành.
Mã MTCV:
2. Chức năng kiểm soát tuân thủ:
• Kiểm soát (rà soát, đưa ra cảnh báo, đề xuất chỉnh sửa, v.v...) các văn bản có khả năng tạo ra
quyền và nghĩa vụ của Công Ty đối với bên thứ ba như các hợp đồng, thỏa thuận, biên bản,
cam kết, công văn gửi ra ngoài Công Ty, v.v...
• Kiểm soát việc tuân thủ các quy trình, quy chế nội bộ của Công Ty thuộc trách nhiệm của bộ
phận Pháp chế như Điều lệ, Quy chế Bảo mật, v.v...;
• Phối hợp với bộ phận chức năng khác trong việc kiểm soát việc tuân thủ các quy trình, quy
chế nội bộ của Công Ty thuộc trách nhiệm của các bộ phận chức năng đó như Quy chế Tài
chính, Nội quy lao động, Quy chế Đầu tư - Mua sắm, v.v...
3. Chức năng quản trị
• Quản lý thông tin về cổ đông: bao gồm các hồ sơ liên quan đến các cổ đông, sổ cổ đông, giấy
chứng nhận cổ phần, v.v...
• Tư vấn và kiểm soát việc tuân thủ trong các hoạt động của đại hội đồng cổ đông, hội đồng
quản trị, bao gồm việc soạn thảo các biên bản, nghị quyết, các hợp đồng, thỏa thuận liên
quan đến Công Ty của các cổ đông, hợp đồng, thỏa thuận giữa Công Ty và cổ đông và/hoăc
các nhà đầu tư bên ngoài khác, v.v...

Job requirement

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Luật (ưu tiên chuyên ngành luật kinh tế/luật thương mại/luật quốc tế) thuộc Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh hoặc Khoa Luật chính quy của ĐHQG, Đại học Ngoại thương); ưu tiên ứng viên có thẻ hành nghề luật sư;
- Tư duy pháp lý tốt; Thái độ: Trung thực, cẩn trọng, tận tâm, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc.
- Am hiểu về pháp luật về doanh nghiệp (đặc biệt là quản trị doanh nghiệp và các thủ tục cấp phép), sở hữu trí tuệ, đầu tư, thương mại, lao động.
- Đã có kinh nghiệm làm việc tại Công ty Luật hoặc làm Pháp chế doanh nghiệp tối thiểu 2 năm (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn về quản trị doanh nghiệp, đầu tư & M&A, sở hữu trí tuệ);
• Tiếng Anh: thành thạo 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) (TOIEC từ 600 trở lên hoặc tương

More Information

  • Qualification: Đại học
  • Age: 25 - 35
  • Job type: Permanent

Company Overview

First Alliances

Number of employees: 500-999

Established in 1998, First Alliances is the most well-known as the leading HR consultancy in Viet Nam. We are proud to be the pioneer and constantly... View more

Legal Specialist (Chuyên viên pháp chế)

First Alliances