English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Leader Phòng Thu Mua (Ưu Tiên Nam)

Mô tả công việc

Purchasing:

 • Plan order quantity based on forecast sales & warehouse stock.
 • Monitor order placing, follow up with purchasing team on order confirmation/invoice/payment.
 • Work with logistic team on shipping schedule, document, customs declaration and shipment release (EX-WORK/FOB/CIF terms).
 • Handle and follow up claims with suppliers and obtain debit note.
 • Push urgent order/replenishment.
 • Price negotiation, competitor prices and products.
 • Develop and search new supplier/material, suggest replacement for better cost, appropriate using or shorter lead time.

Warehouse:

 • Keep good visual arrangement and first in first out.
 • Stock control by each category, make sure it is kept at the right level.
 • Check replenishment quantity and confirm for purchase request.

Report & Meeting:

 • Estimate import tax budget weekly/monthly.
 • Weekly review material situation with Sales, Planning and Production team.
 • Weekly meeting with Research & Development, Sales, Planning and Production team about new development project.
 • Quarterly evaluate for staffs based on KPI.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp ĐH ưu tiên chuyên ngành Ngoại thương, QTKD, Thương mại, Tài chính
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Kinh nghiệm: 5 năm, am hiểu đặt hàng, xuất nhập khẩu
 • Ưu tiên nam  

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép