English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Lập Trình Viên PHP/ Javascript

Mô tả công việc

Lập trình Mobile
- Phát triển ứng dụng cho các nền tảng Android mobile, Android Box, Android TV
- Phát triển ứng dụng đa nền tảng mobile bằng React Native hay Flutter
Lập trình web
- Phát triển và xây dựng hệ thống backend bao gồm API, DB, caching, log…
- Phát triển ứng dụng cho Smart TV, Set Top Box trên nền tảng HTML 5

Yêu cầu công việc

Lập trình Mobile
- Thành thạo lập trình sử dụng Java, Android Studio, Android SDK
- Thông thạo việc lập trình giao tiếp Webservice
Lập trình Web
- Thông thạo việc lập trình Webservice, RESTful Webservice
-Thành thao lập trình sử dụng PHP, MySQL, HTML5, Javascript, CSS

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục, Du lịch nước ngoài hàng năm Du lịch trong nước