To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

LẬP TRÌNH VIÊN

Công ty Cổ Phần RTC Technology Việt Nam
Updated: 15/10/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

 • Phân tích, phát triển, vận hành và bảo mật hệ thống, website, APP, tích hợp API trong lĩnh vực tài chính trên các nền tảng .NET, Blockchain, Java,…
 • Lập tài liệu hướng dẫn sử dụng; Lập báo cáo tuần/tháng/quý/năm đảm bảo KPI công việc theo đúng tiến độ đã đề ra.
 • Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nội bộ khác, với các đối tác, và thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ban giám đốc.
 • Tham gia xây dựng, phát triển, triển khai, tích hợp hệ thống trên nền tảng .Net.

Job requirement

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình .NET 
 • Có kiến thức tốt về cấu trúc dữ liệu, giải thuật và lập trình hướng đối tượng (OOP) - Thành thạo ngôn ngữ lập trình C#, T-SQL 
 • Thành thạo ASP.NET, có kinh nghiệm Web API. 
 • Thành thạo HTML, CSS, javascript, jquery,… 
 • Có kiến thức tốt về thiết kế hệ thống 
 • Có kinh nghiệm tối ưu thiết kế, truy vấn CSDL 
 • Ưu tiên đã làm việc với các hệ thống: MES, ERP,…

More Information

 • Qualification: Cao đẳng
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty Cổ Phần RTC Technology Việt Nam

http://rtc.edu.vn Number of employees: 25-99

Công ty Cổ phần RTC Technology Việt Nam tiền thân là Trung tâm Công nghệ RTC (RTC Technology Center) được thành lập vào tháng 3/2012, trụ sở đặt tại số... View more

Similar Jobs

LẬP TRÌNH VIÊN

Công ty Cổ Phần RTC Technology Việt Nam