To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Lái xe đầu kéo

Công ty Cổ Phần Điện Gió Phong Liệu
Updated: 21/07/2021

Employment Information

Job requirement

Số lượng: 3 người Mô tả công việc: – Lái xe đầu kéo vận chuyển vật tư, thiết bị – Thực hiện công tác theo chỉ đạo của cấp trên – Lái xe, vận hành xe đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn giao thông. – Đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch và tiến độ giao nhận hàng – Giữ gìn xe tốt, sữa chữa, bảo dưỡng xe đúng định kỳ và đủ nội dung.

Company Overview

Công ty Cổ Phần Điện Gió Phong Liệu

*Cách thức gửi hồ sơ: - Trực tiếp tại: Phòng TCHC, 315 Trường Chinh, P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng - Liên hệ: Qua email: [email protected]... View more

Lái xe đầu kéo

Công ty Cổ Phần Điện Gió Phong Liệu