English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Lab Technician

Mô tả công việc

  • Using: XRF machine, FTIR machine, Pull tester, Sharp Edge tester…
  • Testing all products: Costume, Pencil, Multi pencil, Candle, Paper...
  • Doing the test at internal lab and working with 3rd party lab (Intertek Vietnam).
  • Contacting Suppliers and advise them about testing protocol (Export to US/EU/UK)
  • Working with the PSG Panyu/Nanjing/Hongkong/US/UK and EU team.

Yêu cầu công việc

  • Gender: Male/Female
  • University Degree
  • Experience: 1-2 years

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép