English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Mô tả công việc

 • Chuẩn bị dụng cụ gởi tiệt trùng mỗi ngày và các y dụng cụ đầy đủ cho nhân viên viên lấy mẫu ngày hôm sau.
 • Thực hiện các thủ tục cho bệnh nhân ngoại trú theo quy định và quy trình trước khi lấy máu và tiến hành lấy máu bệnh nhân ngoại trú đảm bảo đúng kỹ thuật và chất lượng.
 • Thự hiện lấy bệnh phẩm từ các khoa nội trú theo đúng kỹ thuật chuyên môn và quy định, kịp thời theo yêu cầu của các khoa/phòng.
 • Thực hiện chuyển máu đến phòng xét nghiệm để thực hiện khâu tiếp tiếp.
 • Chọn các tube máu cho vào máy quay ly tâm theo đúng quy trình.
 • Thực hiện chiết mẫu, chạy mẫu theo đúng quy trình.
 • Lãnh và bảo quản trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất sử dụng trong Khoa theo đúng quy trình và quy định
 • Thực hiện các quy trình ra kết quả, trả kết quả, lưu kết quả, thống kê kết quả và chuyển các kết quả tới các khoa theo đúng quy định. Nếu gặp những tiêu bản xét nghiệm có kết quả bất thường hoặc nghi ngờ phải báo cáo ngày Trưởng khoa.
 • Thực hiện bảo quản 02 tủ lạnh dự trữ máu theo đúng quy trình.
 • Thực hiện công tác mua và phát máu theo đúng quy trình, bảo quản máu đúng quy định.
 • Thực hiện lấy máu ngoại viện khi được sự phân công từ Trưởng khoa, KTV Trưởng khoa theo đúng quy trình kỹ thuật.
 • Thực hiện kỹ thuật vi sinh đúng quy trình kỹ thuật.
 • Tham gia trực chuyên môn theo sự phân công của Trưởng khoa và KTV Trưởng khoa.
 • Liên tục rèn luyện kỹ năng chuyên môn nâng cao tay nghề, tham dự các buổi tập huấn do khoa và bệnh viện tổ chức.

Yêu cầu công việc

- Có Chứng chỉ hành nghề

- Tốt nghiệp cử nhân hoặc cao đẳng

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép
Việc làm tương tự Xem tất cả